fredag 16 mars 2007

Dagens Wilfrid

"Många vänder sig först till Gud när de står inför ett viktigt och avgörande val. De använder Gud som en dator som måste ge svar på vissa frågor. 'Man ska inte lämna sitt liv i Guds hand', skriver Martin Lönnebo, 'med begäran att hans vilja ska ske, just bara i ett val. Det är fel. Ofta får man i bönen inte något tydligt svar, när man i bönen ställer frågot till Gud. Man kan stå där lika rådvill efter bönen som före den. Det som är hemligheten med den evangeliska bekymmerslösheten är inte att man stundom överlämnar sitt liv till Gud. hemligheten är istället:Lämna aldrig Gud! Låt hela livet vila i hans mäktiga och ändock ömma hand'."

Inga kommentarer:

 
gästbok och besöksräknare