måndag 26 februari 2007

Dagens Wilfrid

"Dina egna fel och brister som du för ögonblicket inte får bukt med och som du aldrig lyckas bemästra, de är din gödsel. Ta dig an att flitigt bära dem till Guds mycket älskvärda viljas åker i sann överlåtelse. Sprid din gödsel över denna goda jord och utan minsta tvivel ska ädla och ljuvliga frukter växa fram ur den med ödmjuk överlåtelse."

Inga kommentarer:

 
gästbok och besöksräknare